Ski-Doo Renegade Enduro E-TEC 600R Audio & Upgrades

What year is your Ski-Doo Renegade Enduro E-TEC 600R?